α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Wszystkie osoby oddające szczepy do CENTRALNEJ KOLEKCJI powinny:

 1. Sporządzić listę szczepów bakteryjnych/drożdżowych, które chcą oddać do kolekcji. Na liście powinny znaleźć się jedynie nazwy szczepów i ich genotypy. W przypadku plazmidów lista powinna zawierać jedynie ich nazwy. Listy z podpisem kierownika pracowni (świadczącym o potwierdzeniu słuszności wyboru szczepów) proszę osobiście przynieść do Karoliny Makieła-Dzbeńskiej, do Pracowni Mutagenezy i Reperacji DNA, pok.24. Opiekun kolekcji przydzieli odpowiednią ilość numerów. Po nadaniu numerów zainteresowani otrzymają probówki i pudełka do zamrażania.
 2. Przygotować próbki w obj. 1,5 ml odpowiedniego (sterylnego!) podłoża.
  Proszę o przestrzeganie poniższych wskazówek:
  1. dla szczepów bakteryjnych - 15 % roztwór glicerolu w LB płynnym.
  2. dla szczepów drożdżowych - 25 % roztwór glicerolu w pożywce o składzie:
  1. 1g ekstraktu drożdżowego
  2. 1g baktopeptonu
  3. 46 ml wody
  4. 4 ml 50 % glukozy - dodanej do jałowego roztworu składnikow: 1), 2) i 3).
   Materiał biologiczny (bakterie/drożdże) do przygotowanie permanentu proszę pobierać z płytki (a nie z hodowli płynnej). Przed oddaniem koniecznie zawiesić komórki w przygotowanych próbówkach z odpowiednim podłożem. W przypadku drożdży koniecznie zamrozić przygotowane stoki w ciekłym azocie.
   Plazmidy powinny być przekazywane nie w formie czystego DNA, a w komórkach bakteryjnych (lub drożdżowych - o ile są to plazmidy drożdżowe). Przy przygotowywaniu próbek proszę stosować sie do powyższych wskazówek.
   Każda próbka oddawana do kolekcji musi być przygotowana w 2 egzemplarzach !
 3. Dla każdego szczepu/plazmidu proszę wypełnić FORMULARZE dostępne na stronie kolekcji, które mają być zasadniczymi i pełnymi opisami oddawanych szczepów/plazmidów.
  Dostarczyć przygotowane i podpisane (nadanymi numerami) próbki do Karoliny Makieła-Dzbeńskiej, PMIRD, pok.24.