α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Nr w bazie: 1142
Taksonomia: Arctic glacier isolate
Izolat: PSB14B
Dokładny opis źródła: Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic
Data izolacji:
Właściwości szczepu/komentarz: phosphate solubilizing bacterium
Warunki hodowli: R2A agar, Pikovskaya agar, 4-10°C
Genotyp:
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Jakub Grzesiak, Dorota Górniak
Zidentyfikowany przez:
Osoba deponująca: Jakub Grzesiak
Instytucja/wydział: Department of Antarctic Biology IBB PAS
Data zdeponowania: 29.10.2015
Referencje: