α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Nr w bazie: 1362
Taksonomia: Arctic seawater isolate
Izolat: IRB38
Dokładny opis źródła: Decaying seaweed heap, Hornsund Fiord, Spitsbergen Island, Arctic
Data izolacji:
Właściwości szczepu/komentarz:
Warunki hodowli: R2A agar with sea water, 4-10°C
Genotyp:
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Jakub Grzesiak, Dorota Górniak
Zidentyfikowany przez:
Osoba deponująca: Jakub Grzesiak
Instytucja/wydział: Department of Antarctic Biology IBB PAS
Data zdeponowania: 01.12.2016
Referencje: