α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Nr w bazie: 154
Taksonomia: Arthrobacter sp.
Izolat: MMOR57
Dokładny opis źródła: Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica
Data izolacji:
Właściwości szczepu/komentarz: NO3, URE, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC
Warunki hodowli: R2A agar, 4-10°C
Genotyp:
Zdjęcie:
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Magdalena Żmuda-Baranowska
Zidentyfikowany przez: Jakub Grzesiak, Piotr Borsuk
Osoba deponująca: Jakub Grzesiak
Instytucja/wydział: Department of Antarctic Biology IBB PAS
Data zdeponowania: 11.02.2013
Referencje: