α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Nr w bazie: 170
Taksonomia: Micrococcaceae bacterium
Izolat: ATA8
Dokładny opis źródła: Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica
Data izolacji:
Właściwości szczepu/komentarz: NO3, URE, PNG, GLU, MNE, NAG, MAL, GNT, MLT, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, NACET, AMANN
Warunki hodowli: Nutrient agar, 4-10°C
Genotyp:
Zdjęcie:
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski
Zidentyfikowany przez: Jakub Grzesiak, Piotr Borsuk
Osoba deponująca: Jakub Grzesiak
Instytucja/wydział: Department of Antarctic Biology IBB PAS
Data zdeponowania: 11.02.2013
Referencje: