α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Nr w bazie: 183
Taksonomia: Sphingomonas sp.
Izolat: ATA95
Dokładny opis źródła: Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica
Data izolacji:
Właściwości szczepu/komentarz: PIGM, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PHAL, EST8, LEU, VAL, TRY, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC, NACET
Warunki hodowli: Nutrient agar, 4-10°C
Genotyp:
Zdjęcie:
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski
Zidentyfikowany przez: Jakub Grzesiak, Piotr Borsuk
Osoba deponująca: Jakub Grzesiak
Instytucja/wydział: Department of Antarctic Biology IBB PAS
Data zdeponowania: 11.02.2013
Referencje: Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0