α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Nr w bazie: 233
Taksonomia: Devosia sp.
Izolat: HW7
Dokładny opis źródła: Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic
Data izolacji:
Właściwości szczepu/komentarz:
Warunki hodowli: R2A agar, 4-10°C
Genotyp:
Zdjęcie:
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Jakub Grzesiak
Zidentyfikowany przez: Jakub Grzesiak, Łukasz Dziewit
Osoba deponująca: Jakub Grzesiak
Instytucja/wydział: Department of Antarctic Biology IBB PAS
Data zdeponowania: 12.02.2013
Referencje: