α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Nr w bazie: 276
Taksonomia: Rhodoferax sp.
Izolat: CE111
Dokładny opis źródła: Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica
Data izolacji:
Właściwości szczepu/komentarz: GLU, MAL, MLT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGLUC
Warunki hodowli: R2A agar, 4-10°C
Genotyp:
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Jakub Grzesiak
Zidentyfikowany przez: Jakub Grzesiak, Piotr Borsuk
Osoba deponująca: Jakub Grzesiak
Instytucja/wydział: Department of Antarctic Biology IBB PAS
Data zdeponowania: 22.02.2013
Referencje: