α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Nr w bazie: 2835
Taksonomia: Carnobacterium sp.
Izolat: BRS5
Dokładny opis źródła: Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica
Data izolacji:
Właściwości szczepu/komentarz:
Warunki hodowli: R2A agar, 4-10°C
Genotyp:
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski
Zidentyfikowany przez: Jan Gawor
Osoba deponująca: Jakub Grzesiak
Instytucja/wydział: Department of Antarctic Biology IBB PAS
Data zdeponowania: 18.01.2017
Referencje: