α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Nr w bazie: 65
Taksonomia: Arthrobacter sp.
Izolat: ST1
Dokładny opis źródła: Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica
Data izolacji:
Właściwości szczepu/komentarz: PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, PAC, PHAL, EST8, LEU, PHAC, AMANN
Warunki hodowli: Nutrient agar, 4-10°C
Genotyp:
Zdjęcie:
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski
Zidentyfikowany przez: Jakub Grzesiak, Piotr Borsuk
Osoba deponująca: Jakub Grzesiak
Instytucja/wydział: Polish Academy of Sciences, Institute of Biochemistry and Biophysics, Department of Antarctic Biology
Data zdeponowania: 08.02.2013
Referencje: Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0