α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Nr w bazie: 788
Taksonomia: Antarctic soil isolate
Izolat: MMK41
Dokładny opis źródła: Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica
Data izolacji:
Właściwości szczepu/komentarz:
Warunki hodowli: R2A agar, 4-10°C
Genotyp:
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Magdalena Żmuda-Baranowska
Zidentyfikowany przez:
Osoba deponująca: Jakub Grzesiak
Instytucja/wydział: Department of Antarctic Biology IBB PAS
Data zdeponowania: 26.04.2014
Referencje: