α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Arctic and Antarctic psychrophilic strains
Nr w bazie: 925
Taksonomia: Arthrobacter sp.
Izolat: PIN56
Dokładny opis źródła: Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica
Data izolacji:
Właściwości szczepu/komentarz:
Warunki hodowli: Nutrient agar, 4-10°C
Genotyp:
Dostępność: restricted
wyizolowany przez: Marek Zdanowski
Zidentyfikowany przez: Anna Stankovic
Osoba deponująca: Jakub Grzesiak
Instytucja/wydział: Department of Antarctic Biology IBB PAS
Data zdeponowania: 21.08.2014
Referencje: Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012