α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Nr w bazie Taksonomia Izolat Dokładny opis źródła Warunki hodowli Genotyp wyizolowany przez Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
51 Pseudomonas sp. S2 Little auk (Alle alle) guano, Hornsund Fiord, Spitsbergen Island, Arctic nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
52 Psychrobacter sp. GA58 Decaying seaweed heap, Hornsund Fiord, Spitsbergen Island, Arctic nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
53 Psychrobacter sp. GIG11 Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
54 Psychrobacter sp. GIG13 Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
55 Leifsonia sp. GIG15 Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
56 Pseudomonas sp. GIG18 Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
57 Sporosarcina sp. GIG28 Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
58 Sporosarcina sp. GIG36 Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
59 Pseudomonas sp. GIG41 Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
60 Bacillus sp. GIG42 Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
61 Serratia sp. A21S Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
62 Serratia sp. A33S Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
63 Serratia sp. A42S Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
64 Serratia sp. A55S Decaying seaweed heap, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica nutrient agar, 4-10°C Marek K. Zdanowski Jakub Grzesiak
65 Arthrobacter sp. ST1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, PAC, PHAL, EST8, LEU, PHAC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
66 Flavobacterium sp. ST5 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, OX, PHAL, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, AGLUC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
67 Arthrobacter sp. ST6 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST8, LEU, PHAC, BGAL, AGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
68 Flavobacterium sp. ST14 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, PNG, GLU, MNE, MAN, MAL, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
69 Microbacteriaceae bacterium ST27 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak N2, NO3, ESC, GEL, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, MLT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
70 Leifsonia sp. ST76 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, MAL, GNT, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC, Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
71 Leifsonia sp. ST77 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, MAL, GNT, OX, PHAL, EST4, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC, Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
72 Leifsonia sp. ST78 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PNG, EST8, LEU, VAL, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
73 Leifsonia sp. ST80 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, MAL, GNT, OX, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC, Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
74 Leifsonia sp. ST84 NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, AGLUC Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, AGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
75 Leifsonia sp. ST85 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, MAL, GNT, OX, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, AGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
76 Brevundimonas sp. ST86 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, GLU, MAL, MLT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, TRY, CHY, PHAC, AGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
77 Leifsonia sp. ST88 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
78 Leifsonia sp. ST90 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, PNG, GLU, MNE, MAN, MAL, OX, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
79 Micrococcaceae bacterium ST91 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, CYS, PHAC, BGAL, BGLUR, AGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
80 Microbacteriaceae bacterium ST93 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, MAL, GNT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
81 Arthrobacter sp. MOR12 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GEL, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, BGLUC, AMANN, Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
82 Flavobacterium sp. MOR13 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PNG, GLU, MNE, NAG, MAL, ADI, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, NACET, AFUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
83 Flavobacterium sp. MOR16 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, GEL, PNG, GLU, MNE, NAG, MAL, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, NACET, AFUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
84 Arthrobacter sp. MOR25 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak URE, PNG, GLU ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
85 Leifsonia sp. MOR27 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, GNT, PHAL, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
86 Arthrobacter sp. MOR28 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak N2, NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, CAP, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
87 Pseudomonas sp. MOR33 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak N2, NO3, GEL, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, GNT, CAP, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
88 Arthrobacter sp. MOR38 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak URE, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, CIT, PAC, OX, PHAL, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, AMANN, AFUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
89 Arthrobacter sp. MOR42 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC, BGAL, BGLUR, AGLUC, BGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
90 Leifsonia sp. MOR44 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, MAL, GNT, OX, PHAL, EST8, LEU, VAL, PHAC, AGAL, AGLUC, Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
91 Arthrobacter sp. MOR46 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC, BGAL, BGLUR, AGLUC, BGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
92 Arthrobacter sp. MOR48 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GEL, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, CIT, PAC, OX, PHAL, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, AMANN, Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
93 Arthrobacter sp. MOR49 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, URE, PNG, GLU, ARA, MNE, MANN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, PHAL, EST8, LEU, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
94 Sporosarcina sp. MOR50 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak URE, ESC, PNG, GLU, NAG, MAL, OX, EST8, BGAL Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
95 Sporosarcina sp. MOR51 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak URE, PNG, NAG, MAL, CIT, OX, PHAL, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
96 Arthrobacter sp. MOR53 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, PNG, GLU, MNE MAN, NAG, MAL, GNT, OX, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
97 Arthrobacter sp. MOR55 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, GEL, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
98 Arthrobacter sp. MOR56 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, PHAL, EST8, LEU, PHAC, BGAL, AGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
99 Flavobacterium sp. MZ1 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, GLU, MNE, MAL, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, CHY, PHAC, AGLUC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
100 Cryobacterium sp. MZ5 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie