α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 121314151617181920 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Nr w bazie Taksonomia Izolat Dokładny opis źródła Warunki hodowli Genotyp wyizolowany przez Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
751 Antarctic soil isolate MMM51 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
752 Antarctic soil isolate MMK43 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
753 Antarctic soil isolate MMOR76 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
754 Antarctic soil isolate MMOR33-1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
755 Antarctic soil isolate MMOR34-1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
756 Antarctic soil isolate MMOR37-1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
757 Antarctic soil isolate MMOR24F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
758 Antarctic soil isolate MMOR25F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
759 Antarctic soil isolate MMOR26F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
760 Antarctic soil isolate MMOR30F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
761 Antarctic soil isolate MMM15 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
762 Antarctic soil isolate MMM19 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
763 Antarctic soil isolate MMM21 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
764 Antarctic soil isolate MMM29 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
765 Antarctic soil isolate MMM30 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
766 Antarctic soil isolate MMM32 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
767 Antarctic glacier isolate MMM40 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
768 Antarctic soil isolate MMM44 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
769 Antarctic soil isolate MMM45 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
770 Antarctic soil isolate MMM46 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
771 Antarctic soil isolate MMM49 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
772 Antarctic soil isolate MMM50 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
773 Antarctic soil isolate MMK1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
774 Antarctic soil isolate MMK2 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
775 Antarctic soil isolate MMK3 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
776 Antarctic soil isolate MMK4 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
777 Antarctic soil isolate MMK6 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
778 Antarctic soil isolate MMK7 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
779 Antarctic soil isolate MMK11 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
780 Antarctic soil isolate MMK12 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
781 Antarctic soil isolate MMK32 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
782 Antarctic soil isolate MMK33 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
783 Antarctic soil isolate MMK34 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
784 Antarctic soil isolate MMK37 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
785 Antarctic soil isolate MMK38 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
786 Antarctic soil isolate MMK39 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
787 Antarctic soil isolate MMK40 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
788 Antarctic soil isolate MMK41 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
789 Antarctic soil isolate MMK42 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
790 Antarctic soil isolate MMK44 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
791 Antarctic soil isolate MMK45 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
792 Antarctic soil isolate MMK46 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
793 Antarctic soil isolate MMK51 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
794 Antarctic soil isolate P1 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
795 Antarctic aerosol isolate P3 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
796 Antarctic aerosol isolate P6 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
797 Antarctic aerosol isolate P8 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
798 Antarctic aerosol isolate P10 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
799 Antarctic aerosol isolate P51 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
800 Antarctic aerosol isolate P54 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
<< 121314151617181920 >> Pokazuj wyników na stronie