α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 141516171819202122 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Nr w bazie Taksonomia Izolat Dokładny opis źródła Warunki hodowli Genotyp wyizolowany przez Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
851 Antarctic soil isolate MMOR59 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
852 Antarctic soil isolate MMOR60 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
853 Antarctic soil isolate MMOR61 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
854 Antarctic soil isolate MMOR63 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
855 Antarctic soil isolate MMOR65 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
856 Antarctic soil isolate MMOR94 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
857 Antarctic soil isolate MMM4 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
858 Antarctic soil isolate MMM52 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
859 Antarctic soil isolate MMM56 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
860 Antarctic soil isolate MMM57 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
861 Antarctic soil isolate MMM59 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
862 Antarctic soil isolate MMM63 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
863 Antarctic soil isolate MMM65 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
864 Antarctic soil isolate MMM66 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
865 Antarctic soil isolate MMK17 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
866 Antarctic soil isolate MMK30 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
867 Antarctic aerosol isolate P5 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
868 Antarctic aerosol isolate P11 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
869 Antarctic aerosol isolate P12 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
870 Antarctic aerosol isolate P13 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
871 Antarctic aerosol isolate P14 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
872 Antarctic aerosol isolate P15 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
873 Antarctic aerosol isolate P16 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
874 Antarctic aerosol isolate P17 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
875 Antarctic aerosol isolate P18 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
876 Antarctic aerosol isolate P19 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
877 Antarctic aerosol isolate P22 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
878 Antarctic aerosol isolate P23 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
879 Antarctic aerosol isolate P57 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
880 Antarctic aerosol isolate P59 Air, Admiralty Bay shore, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
881 Pseudomonas sp. PIN97 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
882 Adélie penguin guano isolate PIN151 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
883 Antarctic soil isolate MMOR27F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
884 Antarctic soil isolate MMOR32-1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
885 Antarctic soil isolate MMOR29-1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
886 Antarctic soil isolate MMOR30-1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
887 Antarctic soil isolate MMOR31-1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
888 Antarctic soil isolate MMOR53 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
889 Antarctic soil isolate MMOR54 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
890 Antarctic soil isolate MMOR61 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
891 Antarctic soil isolate MMOR67 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
892 Antarctic soil isolate MMOR78 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
893 Antarctic soil isolate MMOR77 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
894 Antarctic soil isolate MMK5 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
895 Antarctic soil isolate MMK9 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
896 Antarctic soil isolate MMK10 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
897 Antarctic soil isolate MMK18 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
898 Antarctic soil isolate MMK21 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
899 Antarctic soil isolate MMK35 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
900 Antarctic soil isolate MMK40 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
<< 141516171819202122 >> Pokazuj wyników na stronie