α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 161718192021222324 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Nr w bazie Taksonomia Izolat Dokładny opis źródła Warunki hodowli Genotyp wyizolowany przez Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
951 Pseudomonas sp. PIN92 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
952 Flavobacterium sp. PIN98 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
953 Arthrobacter sp. PIN100 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
954 Adélie penguin guano isolate PIN102 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
955 Adélie penguin guano isolate PIN104 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
956 Psychrobacter sp. PIN105 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
957 Adélie penguin guano isolate PIN106 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
958 Adélie penguin guano isolate PIN107 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
959 Adélie penguin guano isolate PIN115ż Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
960 Antarctic soil isolate MMOR40 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
961 Antarctic soil isolate MMOR53 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
962 Antarctic soil isolate MMOR54 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
963 Antarctic soil isolate MMOR58 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
964 Antarctic soil isolate MMOR64 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
965 Antarctic soil isolate MMOR66 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
966 Chryseobacterium sp. PIN4 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
967 Gelidibacter sp. PIN5 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
968 Adélie penguin guano isolate PIN8 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
969 Adélie penguin guano isolate PIN11 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
970 Arthrobacter sp. PIN12 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
971 Arthrobacter sp. PIN14 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
972 Chryseobacterium sp. PIN15 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
973 Arthrobacter sp. PIN17 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
974 Adélie penguin guano isolate PIN22 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
975 Chryseobacterium sp. PIN23 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
976 Chryseobacterium sp. PIN25 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
977 Chryseobacterium sp. PIN28 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
978 Adélie penguin guano isolate PIN47 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
979 Psychrobacter sp. PIN49B Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
980 Arthrobacter sp. PIN53 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
981 Psychrobacter sp. PIN72 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
982 Psychrobacter sp. PIN109 Adélie penguin guano, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Zdanowski et al. 2004. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1016/j.femsec.2004.06.012
983 Antarctic soil isolate MMOR27F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak Filamentous fungi-like growth
984 Antarctic soil isolate MMOR33F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak Filamentous fungi-like growth
985 Antarctic soil isolate MMOR36F Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak Filamentous fungi-like growth
986 Antarctic soil isolate MMOR36-1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak Filamentous fungi-like growth
987 Antarctic soil isolate MMOR59 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak
988 Antarctic soil isolate MMK8 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak Filamentous fungi-like growth
989 Antarctic soil isolate ATA6 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
990 Antarctic soil isolate ATA18 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
991 Antarctic soil isolate ATA19 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
992 Antarctic soil isolate ATA21 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
993 Antarctic soil isolate ATA26 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
994 Antarctic soil isolate ATA28 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
995 Antarctic soil isolate ATA32 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
996 Antarctic soil isolate ATA49 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
997 Antarctic soil isolate ATA50 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
998 Antarctic soil isolate ATA51 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
999 Antarctic soil isolate ATA59 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1000 Antarctic soil isolate ATA62 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
<< 161718192021222324 >> Pokazuj wyników na stronie