α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 171819202122232425 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Nr w bazie Taksonomia Izolat Dokładny opis źródła Warunki hodowli Genotyp wyizolowany przez Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
1001 Antarctic soil isolate ATA63 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1002 Antarctic soil isolate ATA64 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1003 Antarctic soil isolate ATA66 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1004 Antarctic soil isolate ATA99 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1005 Antarctic soil isolate ATA100 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1006 Antarctic soil isolate ATA103 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1007 Antarctic soil isolate ATA109 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1008 Antarctic soil isolate ATA110 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1009 Antarctic soil isolate ATA114 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1010 Antarctic soil isolate ATA137 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1011 Antarctic glacier isolate SW26 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1012 Antarctic glacier isolate SW27 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1013 Antarctic glacier isolate SW38 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
1014 Antarctic soil isolate ATA15 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1015 Antarctic soil isolate ATA16 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1016 Antarctic soil isolate ATA25 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1017 Antarctic soil isolate ATA27 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1018 Antarctic soil isolate ATA35 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1019 Antarctic soil isolate ATA41 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1020 Antarctic soil isolate ATA61 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1021 Antarctic soil isolate ATA84 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1022 Antarctic soil isolate ATA133 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1023 Antarctic soil isolate ATA142 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1024 Antarctic soil isolate ATA184 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1025 Antarctic glacier isolate SW31 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1026 Antarctic glacier isolate SW37 Water, Subglacial stream, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1027 Antarctic glacier isolate ATA5 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1028 Antarctic soil isolate ATA17 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1029 Antarctic soil isolate ATA31 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1030 Antarctic soil isolate ATA57 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1031 Antarctic soil isolate ATA60 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1032 Antarctic soil isolate ATA65 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Hyphae forming
1033 Antarctic soil isolate ATA94 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Hyphae forming
1034 Antarctic soil isolate ATA104 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1035 Antarctic soil isolate ATA106 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1036 Antarctic soil isolate ATA121 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1037 Antarctic soil isolate ATA122 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1038 Antarctic soil isolate ATA125 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Hyphae forming
1039 Antarctic soil isolate ATA126 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Hyphae forming
1040 Antarctic soil isolate ATA127 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Hyphae forming
1041 ATA147 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak Hyphae forming
1042 Antarctic soil isolate ATA189 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
1043 Arctic water isolate 15-1 Kettle Lake, Werenskiold Glacier forefield, Hornsund fiord, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
1044 Arctic water isolate 15-2 Kettle Lake, Werenskiold Glacier forefield, Hornsund fiord, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
1045 Arctic water isolate 15-3 Kettle Lake, Werenskiold Glacier forefield, Hornsund fiord, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
1046 Arctic water isolate 15-6 Kettle Lake, Werenskiold Glacier forefield, Hornsund fiord, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
1047 Arctic water isolate 15-7 Kettle Lake, Werenskiold Glacier forefield, Hornsund fiord, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
1048 Arctic water isolate 15-8 Kettle Lake, Werenskiold Glacier forefield, Hornsund fiord, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
1049 Arctic water isolate 15-11 Kettle Lake, Werenskiold Glacier forefield, Hornsund fiord, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
1050 Arctic water isolate 16-2 Kettle Lake, Werenskiold Glacier forefield, Hornsund fiord, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
<< 171819202122232425 >> Pokazuj wyników na stronie