α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Nr w bazie Taksonomia Izolat Dokładny opis źródła Warunki hodowli Genotyp wyizolowany przez Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
151 Microbacteriaceae bacterium MMOR34 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak NO3, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, PHAL, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, NACET
152 Arthrobacter sp. MMOR45 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak URE, PNG, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST8, LEU, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, AMANN
153 Leifsonia sp. MMOR46 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak NO3, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, EST8, LEU, PHAC, AGLUC
154 Arthrobacter sp. MMOR57 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak NO3, URE, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC
155 Arthrobacter sp. MMOR58 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST4, LEU, PHAC, BGAL, BGLUR, AGLUC, AMANN
156 Arthrobacter sp. MMOR61 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak NO3, URE, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, EST8, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, AGLUC
157 Arthrobacter sp. MMOR63 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak NO3, URE, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, EST8, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, AGLUC
158 Arthrobacter sp. MMOR69 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak NO3, URE, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, EST8, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, AGLUC
159 Arthrobacter sp. MMOR97 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak GLU, ARA, NAG, MAL, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, AFUC
160 Aeromicrobium sp. MMOR98 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak NO3, ESC, MAN, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, CHY, PHAC, AGLUC, BGLUC
161 Massilia sp. MMOR99 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak PIGM, ESC, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, BGAL
162 Arthrobacter sp. MMOR102 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak NO3, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC, BGLUC
163 Methylibium sp. MMOR104 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak PIGM, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, TRY, CHY, PHAC, BGLUR
164 Methylibium sp. MMOR105 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak PIGM, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, TRY, CHY, PHAC
165 Agrococcus sp. MMOR106 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak PIGM, NO3, PNG, GNT, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, AGAL, GBAL, AGLUC
166 Janibacter sp. ATA1 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, URE, ESC, PNG, GLU, ARA, MAN, NAG, MAL, GNT, MLT, PAC, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
167 Arthrobacter sp. ATA2 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, URE, ESC, PNG, GLU, ARA, MAN, NAG, MAL, GNTMLT, PAC, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
168 Arthrobacter sp. ATA3 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, NAG, MAL, GNT, MLT, PAC, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC, AMANN, AFUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
169 Pedobacter sp. ATA4 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, GEL, PNG, GLU, ARA, MNE, MAL, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
170 Micrococcaceae bacterium ATA8 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, PNG, GLU, MNE, NAG, MAL, GNT, MLT, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, NACET, AMANN
171 Sporosarcina sp. ATA9 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, URE, PNG, GLU, NAG, MAL, OX, PHAL, EST8, LEU, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
172 Pedobacter sp. ATA10 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, TRY, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC, NACET, AMANN, FUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
173 Herminiimonas sp. ATA11 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, URE, PNG, GLU, MNE, NAG, MAL, GNT, MLT, PAC, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, TRY, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, NACET, AMANN, AFUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
174 Pseudomonas sp. ATA12 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GLUF, ADH, GEL, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, CAP, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
175 Rhodococcus sp. ATA20 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, URE, GLU, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, OX, LEU, VAL, PHAC, BGLUR Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
176 Bosea sp. ATA72 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak URE, GNT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
177 Microbacteriaceae bacterium ATA88 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, MAL, GNT, MLT, PHAL, EST8, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, BGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
178 Arthrobacter sp. ATA89 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, MAL, GNT, ADI, CIT, PAC, PHAL, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
179 Pedobacter sp. ATA90 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, GEL, PNG, GLU, ARA, MNE, NAG, MAL, GNT, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, TRY, PHAC, BGAL, AGLUC, BGLUC, NACET, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
180 Herminiimonas sp. ATA91 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GLUF, GLU, MNE, NAG, GNT, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST8, LEU, VAL, CHY, PHAC, BGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
181 Sporosarcina sp. ATA92 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, URE, ESC, PNG, GLU, NAG, MAL, OX, EST8, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
182 Arthrobacter sp. ATA93 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC, BGAL, BGLUR, BGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
183 Sphingomonas sp. ATA95 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PHAL, EST8, LEU, VAL, TRY, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
184 Arthrobacter sp. ATA112 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak URE, PNG, GLU, ARA, MNE, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, PHAL, LEU, PHAC, BGAL, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
185 Micrococcaceae bacterium ATA113 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak GLUF, GLU, MNE, NAG, GNT, ADI, MLT, CIT, PX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CHY, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
186 Leifsonia sp. ATA115 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, N2, NO3, GEL, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, CAP, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
187 Sporosarcina sp. ATA116 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak URE, GNT, OX, EST8, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
188 Gammaproteobacterium ATA117 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak N2, NO3, GLUF, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, CAP, ADI, MLT, CIT, PAC, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
189 Leifsonia sp. ATA119 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, PNG, GLU, ARA, MNE, GNT, PHAL, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
190 Sphingomonas sp. ATA120 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
191 Polaromonas sp ATA123 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, NAG, MAL, OX, PHAL, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, TRY, CHY, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, BGLUC, NACET, AMANN, AFUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
192 Microbacteriaceae bacterium ATA124 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, PNG, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
193 Sphingomonas sp. ATA129 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, NAG, MAL, GNT, MLT, CIT, PHAL, EST8, LEU, VAL, CYS, TRY, CHY, PHAC, AGAL, BGAL, BGLUR, AGLUC, BGLUC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
194 Brevundimonas sp. ATA136 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, TRY, CHY, PHAC, GBAL, AGLUC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
195 Arthrobacter sp. ATA143 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, OX, PHAL, LEU, VAL, CYS, PHAC, BGAL, AGLUC, BGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
196 Flavobacterium sp. ATA152 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, ESC, GLU, MNE, MAL, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGLUC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
197 Bacillus sp. ATA154 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, NO3, PNG, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, TRY, CHY, PHAC, BGAL, AGLUC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
198 Pedobacter sp. ATA155 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, NAG, MAL, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, TRY, CHY, PHAC, AGAL, AGLUC, NACET, AFUC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
199 Arthrobacter sp. ATA157 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak PIGM, PNG, MLT, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, CYS, TRY, PHAC, BGAL Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
200 Polaromonas sp ATA159 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica Nutrient agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, URE, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, CIT, PAC, OX, PHAL, LEU, VAL, PHAC, BGAL, BGLUR, AGLUC, AMANN Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
<< 123456789 >> Pokazuj wyników na stronie