α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 2345678910 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Nr w bazie Taksonomia Izolat Dokładny opis źródła Warunki hodowli Genotyp wyizolowany przez Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
251 Cryobacterium sp. HW50 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
252 Salinibacterium sp. HW51 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
253 Polaromonas sp HW52 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
254 Cryobacterium sp. HW53 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
255 Salinibacterium sp. HW55 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
256 Cryobacterium sp. HW58 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
257 Variovorax sp. HW60 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
258 Polaromonas sp HW63 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
259 Cryobacterium sp. HW64 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
260 Polaromonas sp HW66 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
261 Variovorax sp. HW69 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
262 Variovorax sp. HW70 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
263 Polaromonas sp HW73 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
264 Polaromonas sp HW76 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
265 Cryobacterium sp. HW78 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
266 Cryobacterium sp. HW79 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
267 Variovorax sp. HW80 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
268 Variovorax sp. HW81 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
269 Polaromonas sp HW83 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
270 Polaromonas sp HW84 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak
271 Pseudolteromonas sp. G118 Decaying seaweed heap, Hornsund Fiord, Spitsbergen Island, Arctic Marine agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak Magdalena Żmuda-Baranowska 2010, PhD Thesis
272 Frigoribacterium sp. CB67 Cryoconite hole, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC
273 Frigoribacterium sp. CB70 Cryoconite hole, Baranowski Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGAL, BGAL, AGLUC, BGLUC
274 Microbacteriaceae bacterium ATA148 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, ADI, MLT, EST8, EST8, LEU, VAL, PHAC, AGAL, BGAL Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
275 Polaromonas sp EcL7 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak NO3, GNT, ADI, MLT, PHAL, EST8, LEU, PHAC Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
276 Rhodoferax sp. CE111 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak GLU, MAL, MLT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, CHY, PHAC, AGLUC
277 Polaromonas sp MMOR107 Soil, Baranowski Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak PIGM, OX, PHAL, EST4, EST8, LEU, VAL, PHAC, BGLUR
278 Brevundimonas sp. ATA139 Soil, Ecology Glacier foreland, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak ESC, GLU, MAL, PHAL, EST8, LEU, VAL, TRY, PHAC, AGLUC, NACET Zdanowski et al. 2012 Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1278-0
279 Microbacteriaceae bacterium CE248 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak PIGM, ESC, PNG, GLU, ARA, MNE, NAG, MAL, MLT, OX, PHAL, EST4, EST8, LIP14, LEU, VAL, CYS, PHAC, AGLUC
280 Pseudomonas sp. G50 Decaying seaweed heap, Hornsund Fiord, Spitsbergen Island, Arctic Marine agar, 4-10°C Magdalena Żmuda-Baranowska Jakub Grzesiak Magdalena Żmuda-Baranowska 2010, PhD Thesis
281 Arthrobacter sp. HW15 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
282 Cryobacterium sp. HW94 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
283 Massilia sp. GLE12 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
284 Polaromonas sp GLE71 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
285 Polaromonas sp GLE73 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
286 Pedobacter sp. GLE108 Cryoconite hole, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
287 Chryseobacterium sp. GLE111 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
288 Pseudomonas sp. GLE121 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
289 Polaromonas sp GLE132 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
290 Pedobacter sp. GLE138 Surface ice, Ecology Glacier, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
291 Polaromonas sp HW65 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Marta Nieckarz, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
292 Cryobacterium sp. HW62 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
293 Cryobacterium sp. HW86 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
294 Polaromonas sp HW72 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
295 Polaromonas sp HW96 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
296 Polaromonas sp. HW2 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
297 Polaromonas sp. HW20 Surface ice, Hans Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
298 Polaromonas sp. HW93 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
299 Polaromonas sp. HW75 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
300 Cryobacterium sp. HW85 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak Jakub Grzesiak
<< 2345678910 >> Pokazuj wyników na stronie