α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 525354555657585960 >> Pokazuj wyników na stronie

Arctic and Antarctic psychrophilic strains list

Select all Nr w bazie Taksonomia Izolat Dokładny opis źródła Warunki hodowli Genotyp wyizolowany przez Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
2801 Antarctic soil isolate OR10 Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2802 Antarctic soil isolate OR11 Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2803 Antarctic soil isolate OR12 Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2804 Antarctic soil isolate OR13 Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2805 Antarctic soil isolate OR14 Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2806 Antarctic soil isolate OR15 Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2807 Antarctic soil isolate OR16 Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2808 Antarctic soil isolate OR17 Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2809 Antarctic soil isolate OR18 Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2810 Antarctic soil isolate ME1 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2811 Antarctic soil isolate ME2 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2812 Antarctic soil isolate ME3 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2813 Antarctic soil isolate ME4 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2814 Antarctic soil isolate ME5 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2815 Antarctic soil isolate ME6 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2816 Antarctic soil isolate ME7 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2817 Antarctic soil isolate ME8 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2818 Antarctic soil isolate ME9 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2819 Antarctic soil isolate ME10 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2820 Antarctic soil isolate ME11 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2821 Arctic Glacier isolate CH97 Cryoconite, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
2822 Arctic Glacier isolate WI45 Surface ice, Werenskiold Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
2823 Arctic Glacier isolate CW35 Cryoconite, Werenskiold Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
2824 Arctic Glacier isolate CW42 Cryoconite, Werenskiold Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
2825 Arctic Glacier isolate CW44 Cryoconite, Werenskiold Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
2826 Arctic Glacier isolate CW76 Cryoconite, Werenskiold Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
2827 Arctic Glacier isolate CW90 Cryoconite, Werenskiold Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
2828 Antarctic soil isolate TR16 Deschampsia antarctica (grass) rhizosphere soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2829 Antarctic soil isolate OR19 Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2830 Nocardia sp. ME12 Moss rhizosphere, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2831 Pseudomonas sp. BRS1 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2832 Pseudomonas sp. BRS2 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2833 Pseudomonas sp. BRS3 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2834 Pseudomonas sp. BRS4 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2835 Carnobacterium sp. BRS5 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2836 Pseudomonas sp. BRS6 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2837 Pseudomonas sp. BRS7 Cryoconite, Ecology Glacier, sulphidogenic enrichment culture, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2838 Lactococcus sp. LAB7A Decaying seaweed heap, Hornsund Fiord, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2839 Antarctic soil isolate LAB2A Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2840 Antarctic soil isolate LAB2B Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2841 Antarctic soil isolate LAB2C Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2842 Antarctic soil isolate LAB2D Ornithogenic soil, Arctowski Station vicinity, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2843 Arctic seawater isolate LAB7C Decaying seaweed heap, Hornsund Fiord, Spitsbergen Island, Arctic Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2844 Arctic soil isolate LAB9A Arctic tundra, Hornsund Fiord, Spitsbergen Island, Arctic Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2845 Antarctic guano isolate LAB6A Antarctic Shag guano, King George Island, Antarctica Thioglycollate agar, 4-10°C, anaerobic conditions Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2846 Paenibacillus sp. AP1A Cryoconite, Hans Glacier, Spitsbergen, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2847 Lactobacillus sp. AP4A Decaying seaweed heap, Hornsund Fiord, Spitsbergen Island, Arctic MRS or R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2848 Lactococcus sp. AP4B Decaying seaweed heap, Hornsund Fiord, Spitsbergen Island, Arctic R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
2849 Rahnella sp. AP5A Arctic tundra, Hornsund Fiord, Spitsbergen Island, Arctic Nutrient or R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Dorota Górniak Jakub Grzesiak
2850 Carnobacterium sp. AP6A Ornithogenic soil, Llano Point, King George Island, Antarctica R2A agar, 4-10°C Jakub Grzesiak, Marek Zdanowski Jakub Grzesiak
<< 525354555657585960 >> Pokazuj wyników na stronie