α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

wskazówki do wypełniania formularza
Nr w bazie*:
Gatunek*:
Szczep*:
Genotyp*:
Kategoria szczepu:
Nazwa prophage:
Źródło prophage:
Forma prophage:
wyizolowany przez:
Data izolacji:
dasdadasd:
Konstrukcja lysogenu*:
Markery selekcyjne:
Prophage genotype:
Sekwencja nukleotydowa:
Inducing factors:
Prophage properties/comments:
Rodzina:
Phage sensitivities:
Izolat:
Dokładny opis źródła:
Data izolacji:
Nazwa plazmidu:
Mapa plazmidu:
File format only - jpg, png, gif, pdf, tiff
Markery selekcyjne:
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor*:
Dostępność*:
Patent:
Osoba deponująca*:
Instytucja/wydział*:
Studenci są zobowiązani do podania nazwiska/adresu e-mail swojego opiekuna/promotora pracy doktorskiej
Data zdeponowania:
Miejsce przechowywania:
Referencje:
Storage details:
Data wysiania szczepu:
Odczyt danych z pliku