α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów bakteryjnych
Nr w bazie: 10102
Gatunek: Staphylococcus aureus
Szczep: MICRO-PL-38576
Genotyp: ND
Kategoria szczepu: 0
Phage sensitivities:
Izolat:
Dokładny opis źródła:
Data izolacji:
Nazwa plazmidu:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne:
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz: ST 239; PFGE B13; HoMRSA; VSSA
Autor: unknown
Dostępność: restricted
Patent:
Osoba deponująca: Narodowy Instytut Leków
Instytucja/wydział: Narodowy Instytut Leków
Data zdeponowania: 2008-01-24 16:20+01:00
Miejsce przechowywania:
Referencje: