α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów bakteryjnych
Nr w bazie: 10113
Gatunek: Staphylococcus aureus
Szczep: MIRO-PL-8849
Genotyp: ND
Kategoria szczepu: 1
Phage sensitivities:
Izolat:
Dokładny opis źródła:
Data izolacji:
Nazwa plazmidu:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne:
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz: ST 247; PFGE D13; HoMRSA; VSSA
Autor: unknown
Dostępność: restricted
Patent:
Osoba deponująca: Narodowy Instytut Leków
Instytucja/wydział: Narodowy Instytut Leków
Data zdeponowania: 2008-01-25 12:17+01:00
Miejsce przechowywania:
Referencje: