α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów bakteryjnych
Nr w bazie: 10119
Gatunek: Staphylococcus aureus
Szczep: MICRO-PL-7278
Genotyp: ND
Kategoria szczepu: 1
Phage sensitivities:
Izolat:
Dokładny opis źródła:
Data izolacji:
Nazwa plazmidu:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne:
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja: ST 80; PFGE G1; HeMRSA; VSSA
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: unknown
Dostępność: restricted
Patent:
Osoba deponująca: Narodowy Instytut Leków
Instytucja/wydział: Narodowy Instytut Leków
Data zdeponowania: 2008-01-25 14:14+01:00
Miejsce przechowywania:
Referencje: