α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów bakteryjnych
Nr w bazie: 4004
Gatunek: Staphylococcus aureus
Szczep: NCTC8329 [PS54]
Genotyp: geh::ΦL52A ΦL52B Φ47S Φ53S Φ54S Φ75S Φ77S Φ84S
Kategoria szczepu: 0
Phage sensitivities:
Izolat:
Dokładny opis źródła:
Data izolacji:
Nazwa plazmidu:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne:
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja: ref.
Właściwości szczepu/komentarz: obteined from JF Richardson (Staphylococcal Reference Laboratory, Central Public Health Laboratory, London;) via prof. J.Gali?ski (National Staphylococcal Reference Center, Department of Medical Microbiology, Gda?sk Medical Academy.)
Autor: J.F Richardson
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Instytucja/wydział:
Data zdeponowania: 2004-10-19 12:01+01:00
Miejsce przechowywania:
Referencje: Lee, C.Y., Iandolo,J., (1985), J.Bacteriol.,164, 288-293