α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów bakteryjnych
Nr w bazie: 600
Gatunek: Lactococcus lactis IL1403
Szczep: 107a
Genotyp: ccpA- ?- eryr
Kategoria szczepu: 0
Phage sensitivities:
Izolat:
Dokładny opis źródła:
Data izolacji:
Nazwa plazmidu:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ery
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja: obtained by pGhost9::ISS1 plasmid mutagenesis, not cured from the plasmid, not sequenced yet
Właściwości szczepu/komentarz: white on lactose/x-gal plates, should be cultured at 37C that is non-permissive temperature
Autor: Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Instytucja/wydział:
Data zdeponowania: 01.07.2002
Miejsce przechowywania:
Referencje: