α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 101112131415161718 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
651 8a-erys Lactococcus lactis IL1403 none obtained by pGhost9::ISS1 plasmid mutagenesis, cured from the plasmid by cultivation in a medium without ery as described in the procedure, lack of pGhost existance checked by Southern non restricted Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk white on lactose/x-gal plates
652 9a-erys Lactococcus lactis IL1403 none obtained by pGhost9::ISS1 plasmid mutagenesis, cured from the plasmid by cultivation in a medium without ery as described in the procedure, lack of pGhost existance checked by Southern non restricted Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk white on lactose/x-gal plates
653 12a-erys Lactococcus lactis IL1403 none obtained by pGhost9::ISS1 plasmid mutagenesis, cured from the plasmid by cultivation in a medium without ery as described in the procedure, lack of pGhost existance checked by Southern non restricted Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk white on lactose/x-gal plates
654 24a-erys Lactococcus lactis IL1403 none obtained by pGhost9::ISS1 plasmid mutagenesis, cured from the plasmid by cultivation in a medium without ery as described in the procedure, lack of pGhost existance checked by Southern non restricted Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk white on lactose/x-gal plates
655 48a2-erys Lactococcus lactis IL1403 none obtained by pGhost9::ISS1 plasmid mutagenesis, cured from the plasmid by cultivation in a medium without ery as described in the procedure, lack of pGhost existance checked by Southern non restricted Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk white on lactose/x-gal plates
656 58a-erys Lactococcus lactis IL1403 none obtained by pGhost9::ISS1 plasmid mutagenesis, cured from the plasmid by cultivation in a medium without ery as described in the procedure, lack of pGhost existance checked by Southern non restricted Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk white on lactose/x-gal plates
657 81a-erys Lactococcus lactis IL1403 none obtained by pGhost9::ISS1 plasmid mutagenesis, cured from the plasmid by cultivation in a medium without ery as described in the procedure, lack of pGhost existance checked by Southern non restricted Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk white on lactose/x-gal plates
658 85a-erys Lactococcus lactis IL1403 none obtained by pGhost9::ISS1 plasmid mutagenesis, cured from the plasmid by cultivation in a medium without ery as described in the procedure, lack of pGhost existance checked by Southern non restricted Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk white on lactose/x-gal plates
659 SD2 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
660 SD10 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
661 SD11 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
662 SD32 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
663 SD43 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
664 SD44 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
665 SD47 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
666 SD50 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
667 SD53 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
668 SD57 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
669 SD58 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
670 SD59 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
671 SD60 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
672 SD61 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
673 SD62 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
674 SD75 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
675 SD83 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
676 SD84 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
677 SD85 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
678 SD86 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
679 SD87 clone1(04-08-94) Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
680 SD87 clone2(14-08-99) Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
681 SD88 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
682 SD89 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
683 SD90 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
684 SD91 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
685 SD92 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
686 SD93 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
687 SD94 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
688 SD97 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
689 SD98 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
690 SD108 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
691 SD109 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
692 SD129 Lactococcus lactis sub. lactis var. diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
693 SD132 Lactococcus lactis sub. lactis var. Diacetylactis none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
694 SC355 Lactococcus lactis sub. cremoris none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
695 SC356 Lactococcus lactis sub. cremoris none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
696 SC358 Lactococcus lactis sub. cremoris none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
697 SC367 Lactococcus lactis sub. cremoris none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
698 SC369 Lactococcus lactis sub. cremoris none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
699 SC371 Lactococcus lactis sub. cremoris none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
700 SC372 Lactococcus lactis sub. cremoris none non restricted Jacek Bardowski tvarog strain from Rhodia Food Biolacta
<< 101112131415161718 >> Pokazuj wyników na stronie