α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 131415161718192021 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
801 DH5 α Escherichia coli thi restricted E.coli Genetik Stock Center
802 EC3050 Escherichia coli thi,kanR transformation of the strain DH5 α, with pLDR8 plasmid restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk
803 EC 3051 Escherichia coli amp, thi integration of the operon lacIZYA(CC101) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
804 EC3052 Escherichia coli amp, thi integration of the operon lacIZYA(CC101) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
805 EC3053 Escherichia coli amp, thi integration of the operon lacIZYA (CC102) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
806 EC3054 Escherichia coli amp, thi integration of the operon lacIZYA (CC102) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
807 EC3055 Escherichia coli amp, thi integration of the operon lacIZYA (CC104) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
808 EC3056 Escherichia coli amp,thi integration of the operon lacIZYA (CC104) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
809 EC3057 Escherichia coli amp,thi integration of the operon lacIZYA (CC105) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
810 EC3058 Escherichia coli amp,thi integration of the operon lacIZYA (CC106) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
811 EC3059 Escherichia coli amp, thi integration of the operon lacIZYA (CC106) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
812 MC4100 Escherichia coli restricted
813 EC3101 Escherichia coli kanR transformation of the strain MC4100, with plasmid pLDR8 restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Fija?kowska et al.Proc.Natl. Acad. Sci. USA 95, 10020-10025, 1998
814 EC3102 Escherichia coli amp integration of the operon lacIZYA (CC101) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska et al.Proc.Natl. Acad. Sci. USA 95, 10020-10025, 1998
815 EC3108 Escherichia coli amp integration of the operon lacIZYA (CC101) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska et al.Proc.Natl. Acad. Sci. USA 95, 10020-10025, 1998
816 EC3114 Escherichia coli amp integration of the operon lacIZYA (CC102) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska et al.Proc.Natl. Acad. Sci. USA 95, 10020-10025, 1998
817 EC3120 Escherichia coli amp integration of the operon lacIZYA (CC102) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska et al.Proc.Natl. Acad. Sci. USA 95, 10020-10025, 1998
818 EC3126 Escherichia coli amp integration of the operon lacIZYA (CC104) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska et al.Proc.Natl. Acad. Sci. USA 95, 10020-10025, 1998
819 EC3132 Escherichia coli amp integration of the operon lacIZYA (CC104) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska et al.Proc.Natl. Acad. Sci. USA 95, 10020-10025, 1998
820 EC3138 Escherichia coli amp integration of the operon lacIZYA (CC105) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska et al.Proc.Natl. Acad. Sci. USA 95, 10020-10025, 1998
821 EC3144 Escherichia coli amp integration of the operon lacIZYA (CC105) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska et al.Proc.Natl. Acad. Sci. USA 95, 10020-10025, 1998
822 EC3150 Escherichia coli amp integration of the operon lacIZYA (CC106) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska et al.Proc.Natl. Acad. Sci. USA 95, 10020-10025, 1998
823 EC3156 Escherichia coli amp integration of the operon lacIZYA (CC106) by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska et al.Proc.Natl. Acad. Sci. USA 95, 10020-10025, 1998
824 CD4 Escherichia coli pro-,met- restricted E.coli Genetik Stock Center
825 EC4000 Escherichia coli pro-,met-,kanR transformation of the strain MC4100, with pLDR8 plasmid restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
826 EC4001 Escherichia coli pro-,met-, amp integration of the operon lacIZYA CC101 by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
827 EC4007 Escherichia coli pro-,met-, amp integration of the operon lacIZYA CC101 by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
828 EC4013 Escherichia coli pro-,met-, amp integration of the operon lacIZYA CC102 by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
829 EC4019 Escherichia coli pro-,met-, amp integration of the operon lacIZYA CC102 by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
830 EC4025 Escherichia coli pro-,met-, amp integration of the operon lacIZYA CC104 by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
831 EC4031 Escherichia coli pro-,met-, amp integration of the operon lacIZYA CC104 by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
832 EC4037 Escherichia coli pro-,met-, amp integration of the operon lacIZYA CC105 by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
833 EC4043 Escherichia coli pro-,met-, amp integration of the operon lacIZYA CC105 by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
834 EC4049 Escherichia coli pro-,met-, amp integration of the operon lacIZYA CC106 by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
835 EC4055 Escherichia coli pro-,met-, amp integration of the operon lacIZYA CC106 by using the method of Diederich restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Diederich et al.(1992) Plasmid28,14-25
836 EC4070 Escherichia coli tet , thi, pro transduction of the strain EC3108, with P1 phage grown on the strain NR 9670 (mutT:: Tn10) restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk strain NR9670-mutT::Tn10 from collection of R.Schaaper
837 EC4074 Escherichia coli tet , amp, thi, pro transduction of the strain EC3108, with P1 phage grown on the strain NR 9670 (mutT:: Tn10) restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml strain NR9670-mutT::Tn10 from collection of R.Schaaper
838 EC3166 Escherichia coli tet ,amp, thi, pro transduction of the strain EC310,05,with P1 phage grown on the strain NR1020,04 (uvrA ::Tn10) restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml strain NR10240-uvrA277::Tn10 from collection of R.Schaaper
839 EC3170 Escherichia coli tet , amp, thi, pro transduction of the strain EC3156, with P1 phage grown on the strain NR1020,04 (uvrA ::Tn10) restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml strain NR10240-uvrA277::Tn10 from collection of R.Schaaper
840 EC3200 Escherichia coli kan, amp, thi, pro transduction of the strain EC3114, with P1 phage grown on the strain NR9559 (mutL::Tn5) restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska I.J.&Schaaper R.M. 1995 J.Bacteriol. 177, 5979-5986
841 EC3203 Escherichia coli kan, amp, thi, pro transduction of the strain EC3120, with P1 phage grown on the strain NR9559 (mutL ::Tn5) restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska I.J.&Schaaper R.M. 1995 J.Bacteriol. 177, 5979-5986
842 EC3206 Escherichia coli kan, amp, thi, pro transduction of the strain EC310,05, with P1 phage grown on the strain NR9559 (mutL::Tn5) restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska I.J.&Schaaper R.M. 1995 J.Bacteriol. 177, 5979-5986
843 EC3209 Escherichia coli kan, amp, thi, pro transduction of the strain EC3156, with P1 phage grown on the strain NR9559 (mutL ::Tn5) restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Fija?kowska I.J.&Schaaper R.M. 1995 J.Bacteriol. 177, 5979-5986
844 EC3220 Escherichia coli tet , amp, thi, pro transduction of the strain NR9458 mutD5 zaf ::Tn10, with P1 phage grown on the strain EC3126 restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Should be grown on minimal medium. Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Schaaper R.M.&Cornacchio R. 1992 J.Bacteriol. 174,1974-1982
845 EC3223 Escherichia coli tet , amp, thi, pro transduction of the strain NR9458 mutD5 zaf ::Tn10, with P1 phage grown on the strain EC3132 restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Should be grown on minimal medium. Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Schaaper R.M.&Cornacchio R. 1992 J.Bacteriol. 174,1974-1982
846 EC3226 Escherichia coli tet , amp, thi, pro transduction of the strain NR9458 mutD5 zaf ::Tn10, with P1 phage grown on the strain EC3138 restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Should be grown on minimal medium. Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Schaaper R.M.&Cornacchio R. 1992 J.Bacteriol. 174,1974-1982
847 EC3229 Escherichia coli tet , amp, thi, pro transduction of the strain NR9458 mutD5 zaf ::Tn10, with P1 phage grown on the strain EC3144 restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Should be grown on minimal medium. Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Schaaper R.M.&Cornacchio R. 1992 J.Bacteriol. 174,1974-1982
848 EC3240 Escherichia coli tet , amp,thi, pro transduction of the strain EC3138, with P1 phage grown on the strain NR9695 (dnaQ49 zae-0,052::Tn10) restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Should be grown on minimal medium at temperature 30 C, Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Schaaper R.M.&Cornacchio R. 1992 J.Bacteriol. 174,1974-1982
849 EC3243 Escherichia coli tet , amp,thi, pro transduction of the strain EC3144, with P1 phage grown on the strain NR9695 (dnaQ49 zae-0,052::Tn10) restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Should be grown on minimal medium at temperature 30 C, Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Schaaper R.M.&Cornacchio R. 1992 J.Bacteriol. 174,1974-1982
850 EC3246 Escherichia coli tet , amp, thi, pro transduction of the strain EC310,05, with P1 phage grown on the strain NR9695 (dnaQ49 zae-0,052::Tn10) restricted Magdalena Maliszewska-Tkaczyk Should be grown on minimal medium at temperature 30 C,Recomended concentration of ampe - 0,04mg/ml Schaaper R.M.&Cornacchio R. 1992 J.Bacteriol. 174,1974-1982
<< 131415161718192021 >> Pokazuj wyników na stronie