α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 596061626364656667 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
3345 5MI5b Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3346 5MI11 Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3347 5MII3 Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3348 5MII6 Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3349 5MIII4 Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3350 5MIII9a Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3351 5PII7 Lactobacillus paralimentarius restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3352 5MI1a Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3353 5MI8b Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3354 5MI8c Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3355 5MII1c Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3356 5MII4a Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3357 5MIII1b Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3358 5MIII2 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3359 5MIII3a Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3360 5MIII3b Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3361 5EI2 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3362 5PI7C Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3363 5PII6C Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3364 5PIII2B Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3365 5MI3a Lactobacillus curvatus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3366 5MI5a Lactococcus lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3367 5PI6A Lactococcus lactis restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3368 5EIII1 Leuconostoc lactis/holzapfelii/citreum restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3369 5MI2 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3370 5MI7 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3371 5MII2 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3372 5MII4b Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3373 5MII7b Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3374 5MII8 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3375 5MIII5a Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3376 5MIII8 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3377 5MIII11 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3378 5EI3 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3379 5PI7A Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3380 5PII6A Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3381 5PIII2A Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3382 5E01 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3383 5EII1 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3384 5PI3 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3385 5PI4 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3386 5PI8 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3387 5MI10a Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3388 5MI10c Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3389 5E02 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3391 468/Lac Lactococcus lactis wild type strain,isolated from the nature restricted Bardowski Jacek Jakub Boreczek
3392 468/Lac Leuconostoc lactis/holzapfelii/citreum wild type strain,isolated from the nature restricted Bardowski Jacek Jakub Boreczek
3393 5MI3b Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3394 SMRS18 Weissella cibaria restricted Magdalena Kowalczyk
3401 IBB3401 Lactococcus lactis wild type strain,isolated from the nature restricted Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk Aleksandra Tymoszewska
<< 596061626364656667 >> Pokazuj wyników na stronie