α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 656667686970717273 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
3662 7C4c Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3663 7C5a Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3664 7C5b Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk a
3665 7C5c Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3666 7C6a Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3667 7C6b Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3668 7C6c Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3670 7C7c Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3671 7C7d Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3672 7C8a Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3673 7C8b Lactococcus lactis/taiwanensis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3674 1A3a Streptococcus thermophilus restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3675 1F7a Streptococcus thermophilus restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3676 2F2b Streptococcus thermophilus restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Alegría Á., P. Szczesny, B. Mayo, J. Bardowski, M. Kowalczyk. Applied and Environmental Microbiology. 2012. 78 (6): 1890–1898. doi:10.1128/AEM.06081-11
3678 38/36 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3679 109/39 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens and Lb. kefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3680 156/25/19a Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. parakefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3681 196aM/12/27 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. parakefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3682 250a/22/12 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3683 382 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3684 389/44/6b Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3685 439/45 Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3686 447/46/6_B Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. kefiranofaciens ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3687 462/44/6a Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. parakefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3688 462/46/6b Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. parakefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3689 533/48/7a Lactobacillus sp. restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Lb. parakefiri and Lb. kefiri ? Kowalczyk M., P. Kolakowski, J.M. Radziwill-Bienkowska, A. Szmytkowska, J. Bardowski. Journal of Dairy Research. 2012. 79: 26–32. doi: 10.1017/S0022029911000677
3690 2MI9 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3691 2MII1 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3692 2MII8 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3693 2MIII2 Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3694 6PIII1B Lactobacillus plantarum group restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3695 2MI7 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3696 2MIII10 Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3697 6PIII6A Pediococcus pentosaceus restricted Magdalena Kowalczyk Jakub Boreczek Jakub Boreczek, PhD thesis
3701 SMRS1 Leuconostoc mesenteroides/suionicum/pseudomesenteroides restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3702 SMRS2 Leuconostoc mesenteroides/suionicum/pseudomesenteroides restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3703 SMRS3 Leuconostoc mesenteroides/suionicum/pseudomesenteroides restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3704 SMRS4 Leuconostoc mesenteroides/suionicum/pseudomesenteroides restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3705 SMRS5 Leuconostoc mesenteroides/suionicum/pseudomesenteroides restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3706 SMRS6 Leuconostoc mesenteroides/suionicum/pseudomesenteroides restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3707 SMRS7 Leuconostoc pseudomesenteroides/mesenteroides/suionicum restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3708 SMRS8 Leuconostoc pseudomesenteroides/mesenteroides/suionicum restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3709 SMRS9 Leuconostoc citreum/palmae/holzapfeli/lactis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3710 SMRS10 Leuconostoc holzapfeli/citreum/palmae restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3711 SMRS11 Leuconostoc citreum/holzapfeli/palmae/lactis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3712 SMRS12 Leuconostoc citreum/holzapfeli/palmae/lactis restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3713 SMRS13 Leuconostoc lactis/holzapfeli restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3714 SMRS14 Weissella confusa/cibaria restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3715 SMRS15 Weissella cibaria/confusa restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
3716 SMRS16 Weissella cibaria/confusa restricted Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk
<< 656667686970717273 >> Pokazuj wyników na stronie