α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 686970717273747576 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
10587 Staph K/27000 Staphylococcus restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10588 Staph S/27009 Staphylococcus restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10589 Staph S/27099 Staphylococcus restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10590 Staph S/27100 Staphylococcus restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10591 Staph S/27139 Staphylococcus restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10592 Staph S/27140 Staphylococcus restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10593 Staph S/26570 Staphylococcus restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10594 Staph K/26864 Staphylococcus restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10595 Staph K/27042 Staphylococcus restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10596 Acin1/69 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10597 Acin2/70 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10598 Acin3/544b Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10599 Acin4/75 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10600 Acin5/76 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10601 Acin6/84 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10602 Acin7/85 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10603 Acin8/86 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10604 Acin9/88 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10605 Acin10/89 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10606 Acin11/107 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10607 Acin12/108 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10608 Acin13/113 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10609 Acin14/114 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10610 Acin15/115 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10611 Acin16/121 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10612 Acin17/130 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10613 Acin18/131 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10614 Acin19/161 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10615 Acin20/162 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10616 Acin21/168 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10617 Acin22/176 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10618 Acin23/177 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10619 Acin24/178 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10620 Acin25/179 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10621 Acin26/187 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10622 Acin27/188 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10623 Acin28/198 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10624 Acin29/202 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10625 Acin30/203 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10626 Acin31/206 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10627 Acin332/207 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10628 Acin33/208 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10629 Acin34/222 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10630 Acin35/223 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10631 Acin36/226 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10632 Acin37/227 Acinetobacter lwoffii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10633 Acin38/241 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10634 Acin39/243 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10635 Acin40/254 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10636 Acin41/255 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
<< 686970717273747576 >> Pokazuj wyników na stronie