α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 686970717273747576 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
10637 Acin42/256 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10638 Acin43/266 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10639 Acin44/274 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10640 Acin45/275 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10641 Acin46/277 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10642 Acin47/278 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10643 Acin48/279 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10644 Acin49/280 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10645 Acin50/311 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10646 Acin51/312 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10647 Acin52/329 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10648 Acin53/330 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10649 Acin54/331 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10650 Acin55/336 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10651 Acin56/352 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10652 Acin57/412 Acinetobacter haemolyticus restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10653 Acin58/447 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10654 Acin59/448 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10655 Acin60/457 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10656 Acin61/530 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10657 Acin62/532 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10658 Acin63/533 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10659 Acin64/534 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10660 Acin65/536 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10661 Acin66/538 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10662 Acin67/544a Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10663 Acin68/545 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10664 Acin69/546 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10665 Acin70/548 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10666 Acin71/549 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10667 Acin72/550 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10668 Acin73/552 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10669 Acin74/553 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10670 Acin75/555 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10671 Acin76/556 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10672 Acin77/559 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10673 Acin78/560 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10674 Acin79/561 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10675 Acin80/564 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10676 Acin81/578 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10677 Acin82/584 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10678 Acin83/585 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10679 Acin84/601 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10680 Acin85/605 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10681 Acin86/606 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10682 Acin87/623 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10683 Acin88/636 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10684 Acin89/647 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10685 Acin90/656 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10686 Acin91/662 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
<< 686970717273747576 >> Pokazuj wyników na stronie