α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 686970717273747576 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
10687 Acin92/663 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10688 Acin93/664 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10689 Acin94/665 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10690 Acin95/675 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10691 Acin96/676 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10692 Acin97/677 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10693 Acin98/703 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10694 Acin99/721 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10695 Acin100/723 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10696 Acin101/726 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10697 Acin102/727 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10698 Acin103/728 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10699 Acin104/729 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10700 Acin105/730 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
<< 686970717273747576 >> Pokazuj wyników na stronie