α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

<< 676869707172737475 >> Pokazuj wyników na stronie

Bacterial database

Select all Nr w bazie Szczep Gatunek Markery selekcyjne Konstrukcja Dostępność Autor Osoba deponująca Strain Properties/Comments Referencje
10654 Acin59/448 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10655 Acin60/457 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10656 Acin61/530 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10657 Acin62/532 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10658 Acin63/533 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10659 Acin64/534 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10660 Acin65/536 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10661 Acin66/538 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10662 Acin67/544a Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10663 Acin68/545 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10664 Acin69/546 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10665 Acin70/548 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10666 Acin71/549 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10667 Acin72/550 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10668 Acin73/552 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10669 Acin74/553 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10670 Acin75/555 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10671 Acin76/556 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10672 Acin77/559 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10673 Acin78/560 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10674 Acin79/561 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10675 Acin80/564 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10676 Acin81/578 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10677 Acin82/584 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10678 Acin83/585 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10679 Acin84/601 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10680 Acin85/605 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10681 Acin86/606 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10682 Acin87/623 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10683 Acin88/636 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10684 Acin89/647 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10685 Acin90/656 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10686 Acin91/662 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10687 Acin92/663 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10688 Acin93/664 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10689 Acin94/665 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10690 Acin95/675 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10691 Acin96/676 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10692 Acin97/677 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10693 Acin98/703 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10694 Acin99/721 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10695 Acin100/723 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10696 Acin101/726 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10697 Acin102/727 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10698 Acin103/728 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10699 Acin104/729 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
10700 Acin105/730 Acinetobacter baumanii restricted Not modified Beata Weber-Dabrowska, PhD
<< 676869707172737475 >> Pokazuj wyników na stronie