α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

wskazówki do wypełniania formularza
Nr w bazie*:
Nazwa bakteriofaga:
Szczep:
Rodzina:
Rząd:
Bacteriophage category:
Reference strains for propagation:
Źródło:
Konstrukcja:
Sekwencja nukleotydowa:
Wybór markera:
amp, cam, kan, tet, spc, str
Stężenie antybiotyku:
wielkość genomu:
mapa genomu:
File format only - jpg, png, gif, pdf, tiff
Virion nucleic acid:
Virion DNA/RNA size:
Host range:
Bacteriophage properties/comments:
Additional comments:
Autor:
Dostępność*:
Patent:
Osoba deponująca:
Instytucja/wydział*:
Studenci są zobowiązani do podania nazwiska/adresu e-mail swojego opiekuna/promotora pracy doktorskiej
Data zdeponowania:
Miejsce przechowywania:
Referencje:
Storage details:
Data wysiania szczepu:
Odczyt danych z pliku