α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 17
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: S2V09/ZnR1
Genotyp: MAT a/ MAT α ade2-1/ade2-1 ura3-1/ura3-1 trp1-1/trp1-1 his3,11,15/his3,11,15 leu2-3,112/leu2-3,112 can1-100/can1-100 ccz1::kanMX4/ccz1::kanMX4 ypt7K127E/YPT7
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ade ura trp his leu geneticin R
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja: deletion
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Kucharczyk Roza
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 05.03.2001
Referencje: