α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 296
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: D3
Genotyp: mag1 apn1 apn2 yIG397 mag1 LEU2 (apn1 mag1 HIS3 LEU2 KAN )
Plazmid: -
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: his leu kan
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja: -
Właściwości szczepu/komentarz: -
Autor: Wang.Z
Dostępność: unavailable
Patent: -
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 08.01.2002
Referencje: Wang Z.Nucleic Acid Research 1999 Feb 15;27(4);956-962