α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 35
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: RK21-8B
Genotyp: MAT α leu2-3 ura3-1 ade2-1 bna1::HIS3 ylr231c::kanMX4
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: leu ura ade geneticin R
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja: cross of the strains 31D and 1D
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Kucharczyk Roza
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 05.03.2001
Referencje: