α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 384
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: MW427
Genotyp: MAT α ade2-101 ura3-52 trp1-Δ63 lys2-801 his3-Δ200 rpc160 Δ1::HIS3 pC160-134[TRP1 CEN4 rpc160-134]
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ade ura lys
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: PP. Slonimski
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 16.09.2002
Referencje: