α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 39
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: RK25-1A
Genotyp: MAT a ccz1::kanMX4 ade2 ade3 trp1-1 ura3-1 his3,11,15 leu2-1 can1-100
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ade trp ura his leu geneticin R
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja: cross of the strains 2D and AW303
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Kucharczyk Roza
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 05.03.2001
Referencje: