α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 40
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: RK38-2D
Genotyp: MAT α ccz1::kanMX4 pmc1::HIS3 ade2-1 ura3-1 trp1-1 his3,11,15 leu2-3,112 can1-100
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ade ura trp his leu geneticin R
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja: cross of the strains K444-(pmc1::HIS3) and 10D
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Kucharczyk Roza, K444 -Kyle Kunningham
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 05.03.2001
Referencje: Kucharczyk-PhD thesis