α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 43
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: SJR159
Genotyp: MAT α leu2 ura3-52 trp1 ade2 lys2 Δ Bgl
Plazmid: -
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: leu ura trp ade lys
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja: -
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Jinks-Robertson S
Dostępność: restricted
Patent: -
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 27.04.2001
Referencje: Steele DF, Jinks-Robertson S (1992) An examination of adaptive reversion in Saccharomyces cerevisiae. Genetics 132: 9-21