α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 503
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: 10003A
Genotyp: FY; MAT a; ura3-52; his3Δ200; LEU2; LYS2;trp1Δ63; YOR311c(2, 873)::kanMX4
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ura his trp kan
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Schweizer M Dujon B
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 14.12.2001
Referencje: EUROFAN II NODBI