α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 551
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: 10054A
Genotyp: FY; MAT a; ura3-52; his3Δ200; LEU2; LYS2; TRP1;YJL169w(4, 51)::kanMX4
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ura, his kan
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Elmar Schiebel, Claude Jacq
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 14.12.2001
Referencje: EUROFAN II NODBI