α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 554
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: 10057A
Genotyp: FY; MAT a; ura3-52; his3Δ200; leu2Δ1; LYS2;trp1Δ63; YBR014c(2, 203)::kanMX4
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ura, his,trp,leu kan
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Entian, Feldmann
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 14.12.2001
Referencje: EUROFAN II NODBI