α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 676
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: 10044D
Genotyp: FY; MAT a/α; ura3-52/ura3-52; his3Δ200/HIS3;leu2Δ1/LEU2; LYS2/LYS2; trp1Δ63/TRP1;YNL217w(1, 978)::kanMX4/YNL217w
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ura, kan
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Sengstag, Philippsen
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 28.12.2001
Referencje: EUROFAN II NODBI