α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 715
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: 10644A
Genotyp: FY; MATa; ura3-52; his3Δ200; LEU2; LYS2;TRP1; YJL017w(1,975)::kanMX4
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ura,his,kan
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Michaelis, Galibert
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 28.01.2002
Referencje: EUROFAN II NODBI