α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 804
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: 10141A FBCR019-01B(A)
Genotyp: FY; MAT a; ura3-52; his3Δ200; LEU2; LYS2; TRP1; YLR077w(97, 1751)::kanMX-loxP
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ura his kan
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Becher, Olivier
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 07.01.2002
Referencje: EUROFAN