α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 807
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: 10144A FHEN002-04A(A)
Genotyp: FY; MAT a; ura3-52; his3Δ200; leu2Δ1; LYS2; trp1Δ63; YNR020c(386, 813)::kanMX-loxP
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ura his leu trp kan
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: Filippsen, Hegemann
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 07.01.2002
Referencje: EUROFAN