α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greckie litery

Central Collection of Strains (IBB)

Baza: Szczepów drożdżowych
Kod instytucji: IBBPAS
Kod kolekcji: ColIBB
Nr w bazie: 860
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Szczep: 10109B FADE003-01C(AL)
Genotyp: FY; MAT α; ura3-52; his3Δ200; leu2Δ1; LYS2; TRP1; YNL010w(42, 678)::kanMX4
Plazmid:
Mapa plazmidu:
Markery selekcyjne: ura his leu kan
Stężenie antybiotyku:
Konstrukcja:
Właściwości szczepu/komentarz:
Autor: B. Andre, P. Philippsen
Dostępność: non restricted
Patent:
Osoba deponująca:
Data zdeponowania: 07.01.2002
Referencje: EUROFAN